Hem
Vårt kvarter
Årsredovisning
Mäklarinfo
Styrelsen
Stadgar
Boendeinformation
Vad finns i närheten?
Grovsopor
Återvinning
Akut Hantverkshjälp
Leverantörer
Länkar
Styrelselogin
Välkommen

Vi hoppas att du kommer att trivas som boende på Fridhemsgatan 62 och som medlem i bostadsrättsföreningen Kättingen 6. Huset består av 25 stycken lägenheter i gatu- och gårdshus. De flesta är tvårumslägenheter men det finns också några trerummare och två ettor. l gathusets bottenvåning ligger en hyreslokal som används som restaurang. Gatuhuset uppfördes 1884 och gårdshuset 1905.

Bostadsrättsföreningen Kättingen 6 är en relativt ung förening och bildades i september 1999. Bostadsrättsföreningen köpte huset den 1 maj 2000. Sommaren 2001 byggdes lägenheter på vinden.

Föreningsstämman hålls normalt i maj eller juni månad.

Mellan föreningsstämmorna är det styrelsen som sköter föreningens ärenden. Om du undrar något så tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen.

Än en gång - varmt välkommen till oss!
Provided by Webforum